FRIATEC - PEHD SPOJNI ELEMENTI

Njemački proizvođač PEHD elektrofuzijskih spojnih elemenata za vodu i plin (FRIALEN) i odvodnju (FRIAFIT) te alata za obradu cijevi i elektofuzijsko zavarivanje (FRIATOOLS).

 

 

 


 

 

FRIATEC AG je firma s tradicijom od 1863. godine. Smještena je u Mannheimu, Njemačka. Ovo je firma od preko 1.200 zaposlenih širom svijeta, koji su temelj njegove konkurentnosti na svjetskom tržištu. FRIATEC je svjetski tržišni lider u proizvodnji i prodaji elektrofitinga za PE HD cijevi u plinoopskrbi, vodoopskrbi, odvodnji i industriji.

 

Snažni argumenti za superiornu tehniku spajanja

1. Slobodna grijaća zavojnica za bolje držanje.

FRIALEN sigurnosni fitinzi dizajnirani su sa slobodnom grijaćom zavojnicom. Ovakva konstrukcija osigurava izniman transfer topline tijekom procesa zavarivanja i optimum homogenog spajanja materijala. Ostale prednosti uključuju:

                   >   Rezultat zavarivanja nije ovisan o oksidnom sloju u fitingu 
                   >   Elipsa zavarivanja je simetrična
                   >   Iznimno i brzo premoštenje zazora
 

2. Duža zona zavarivanja za jači zagriz.

FRIALEN sigurnosni fitinzi konstruirani su sa dužim zonama zavarivanja koje u velikoj mjeri premašuju zahtjeve Europskih normi. Ovakva konstrukcija omogućuje veću čvrstoću i pouzdanost spoja. Ostale prednosti uključuju:

                   >  Povećanu snagu zone prijenosa energije
                   >   Veću sigurnost prilikom montaže
                   >   Dugoročno veću čvrstoću spoja
 

3. Veća dubina uvlačenja cijevi u fiting za izniman rezultat.

Veća dubina uvlačenja cijevi u fiting doprinosi značajno pouzdanosti i sigurnosti cijevnog spoja. FRIALEN sigurnosni fitinzi osiguravaju:

                   >   Sigurnu apsorpciju kutnih devijacija
                   >   Bolju kompenzaciju naprezanja savijanja
                   >  Tlakovi taljenja ravnomjerno raspoređeni
 

4 . UB velike spojnice.

Spajanje cjevovoda velikih dimenzija iziskuje tehnički vrlo zahtjevna rješenja. FRIALEN tehnologija spajanja velikih cjevovoda omogućuje izvođenje čak i kompliciranih zadataka s lakoćom. U području velikih fitinga FRIATEC osigurava opsežan asortiman elektrofuzijskih fitinga od d250 do d800, dizajnirani su za spojeve iznimne kvalitete. Prednosti uporabe FRIALEN velikih spojnica:

     Tehnika predgrijavanja: FRIALEN spojnice od d280 imaju bar-kod predgrijavanja kao i
     barkod zavarivanja. Predgrijavanje sprečava da odstupanja u obliku cijevi u zoni spoja
     utječu na kvalitetu zavara i kompenzira zazor između cijevi i fitinga d 3mm.

Galerija

Dokumenti