STRAUB – spojnice 16 bar (na upit i više)

 

Od proizvoda za spajanje, izdvajamo:

     • čelik – čelik (zamjena za prirubnički spoj),

     • čelik – plastika,

     • reparaturne spojnice (za saniranje posebnih uvjeta pri proizvodnim havarijama zbog
        karakteristika da i u ekstremnim uvijetima izdrže da sustav funkcionira do konačnog
       repariranja),

     • dimenzije > 2000 mm.

 

Njegove prednosti su:

     spajanje različitih cijevnih materijala

     tehnologija progresivnog zavarivanja

     instalacija bez rizika od požara ili eksplozije

     ideja ekonomičnih popravaka

     preko 180 odobrenja širom svijeta